O autorovi

Vystudoval strojní fakultu Českého vysokého učení technického v Praze. Pracoval jako inženýr v oborech průmyslové automatizace a stavebních strojů, externě působil jako arteterapeut ve Výzkumném ústavu psychiatrickém.

Od 60. let se intenzivně věnoval i umělecké tvorbě, zejména kresbě a grafice, začal psát také verše, které však vyšly až v 90. letech. Od roku 1964 se účastní aktivity pražské surrealistické skupiny UDS, od roku 1972 spolupracuje s revuí Phases, kterouv roce 1954 založil Édouard Jaguer. Připravoval grafickou podobu časopisů Analogon, Skauting či Větrník, po roce 1972 již nemohl být zaměstnán v médiích a byl grafikem v podniku Stavoservis.

Výstava jeho kreseb a grafiky „Neilustrace“ v pražském Památniku národního písemnictví byla v roce 1974 zakázána. Roku 1980 emigroval do Německa, kde se živil jako designér, ilustrátor, kreslíř a fotograf. V letech 1993-1997 řídil a vydával literárně výtvarnou revui Humus.