Vystudoval strojní fakultu Českého vysokého učení technického v Praze. Pracoval jako inženýr v oborech průmyslové automatizace a stavebních strojů, externě působil jako arteterapeut ve Výzkumném ústavu psychiatrickém.

Od 60. let se intenzivně věnoval i umělecké tvorbě, zejména kresbě a grafice, začal psát také verše, které však vyšly až v 90. letech. Od roku 1964 se účastní aktivity pražské surrealistické skupiny UDS, od roku 1972 spolupracuje s revuí Phases, kterouv roce 1954 založil Édouard Jaguer. Připravoval grafickou podobu časopisů Analogon, Skauting či Větrník, po roce 1972 již nemohl být zaměstnán v médiích a byl grafikem v podniku Stavoservis